Όταν μία επιχείρηση έχει κεφάλαια που τις περισσεύουν, είναι εύκολο να προτείνεις τρόπους να δαπανηθούν!

Το ζητούμενο είναι να προτείνεις ρεαλιστικές λύσεις, όταν τα χρήματα δεν περισσεύουν!

citobu® Marketing Services

 
Αρχική Υπηρεσίες Μarketing Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Μarketing Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Marketing CheckUp

Διαγνωστικός έλεγχος και αξιολόγηση των υφιστάμενων ενεργειών Marketing της επιχείρησης. Αποτελεί ένα από τα βασικότερα στάδια των παρεχόμενων υπηρεσιών της Citobu® και, έως ένα βαθμό, παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

Σχεδιασμός Πλάνου Marketing

Όταν μία επιχείρηση έχει κεφάλαια που τις περισσεύουν, είναι εύκολο να προτείνεις τρόπους να δαπανηθούν!

Το ζητούμενο είναι να προτείνεις ρεαλιστικές λύσεις, όταν τα χρήματα δεν περισσεύουν!

Σε απόλυτη συνεργασία με τον επιχειρηματία, στη Citobu® καθορίζουμε τους στόχους και τις προτεινόμενες ενέργειες που θα οδηγήσουν στη διεύρυνση του πελατολογίου και την αύξηση του τζίρου, βάσει συγκεκριμένου προϋπολογισµού, σύμφωνα με τις δυνατότητες της επιχείρησης.

Marketing Coaching

Συνεχής συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης, αλλά και την άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών, σε περίπτωση αποκλίσεων.