Αρχική Υπηρεσίες Σχεδιασμός / Ανάπτυξη Συστημάτων Πιστοποίησης BRC Global Standard

BRC Global Standard

BRC Global Standard

Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα Τεχνικό Πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.

 

Ωφέλη για την Επιχείρηση

Αυξημένη Ανταγωνιστικότητα

► Νέες συνεργασίες με μεγάλα Super Markets, που απαιτούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά BRC.

Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Το πρότυπο αυτό έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει τους πωλητές λιανικής στην τήρηση των νομικών υποχρεώσεών τους και για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.


Το BRC Global Standard μπορεί να συνδυασθεί κατά την εφαρμογή του και με άλλα παραπλήσια πρότυπα ασφάλειας τροφίμων όπως ISO 22000 και IFS.


Mία επιχείρηση η οποία αναπτύσσει το Πρότυπο BRC πρέπει να καλύπτει τις εξής απαιτήσεις:

• Ένα τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας

• Ένα σύστημα ασφάλειας τροφίμων HACCP σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentarius 1997

• Έλεγχο της περιβαλλοντικής διαχείρισης του εργοστασίου, των προϊόντων, των διαδικασιών και του προσωπικού

• Πιστοποίηση συστήματος κατά το πρότυπο BRC από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης

• Διορθωτικές ενέργειες μετά τη πιστοποίηση

• Παρακολούθηση συστήματος