Αρχική Eνημέρωση Μέσω Διαδικτύου οι Συναλλαγές με το ΓΕΜΗ

Μέσω Διαδικτύου οι Συναλλαγές με το ΓΕΜΗ

Μέσω Διαδικτύου οι Συναλλαγές με το ΓΕΜΗ

Ηλεκτρονική χορήγηση εγγράφων και καταχώρηση μεταβολών στο ΓΕΜΗ

Αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα από την ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Κ.E.Ε., γίνονται από την 1η Μαρτίου 2015 οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων πράξεων του ΓΕΜΗ, καθώς και για την καταχώριση μεταβολών των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) στο ΓΕΜΗ.

 

Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η καταβολή του ανάλογου τέλους διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ. Τόσο η καταβολή του κόστους χορήγησης πιστοποιητικού, αντιγράφου, αποσπασμάτων ΓΕΜΗ, όσο και του τέλους διατήρησης ΓΕΜΗ, γίνεται είτε με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/prepaid κάρτας, είτε με χρήση κωδικών ΔΙΑΣ, αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ: https://services.businessportal.gr/ για την απόκτηση των κωδικών καθώς και video παρουσίασης παραδείγματος εγγραφής και υποβολής αίτησης.