Αρχική Xρήσιμες Πληροφορίες Προτυποποιημένα Καταστατικά Εταιριών

Προτυποποιημένα Καταστατικά Εταιριών

Κατεβάστε τα κείμενα ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ κατά εταιρική νομική μορφή, σε επεξεργάσιμη (word) μορφή για χρήση κάθε ενδιαφερομένου.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η συνδρομή Νομικού ή εξειδικευμένου Συμβούλου Επιχειρήσεων προκειμένου να διασφαλίσετε την κατάλληλη για εσάς σύνταξη του καταστατικού που απαιτείται.

Τα αρχεία είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013, με το οποίο δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013, με την οποία εγκρίθηκαν τα προτυποποιημένα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ., τα οποία περιέχουν τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπουν στις διατάξεις των οικείων νόμων. Στο μέτρο που ακολουθείτε τα προτοτυποποιημένα καταστατικά, τεκμαίρεται η νομιμότητα των διατάξεων τους.
icon
Έγγραφο DOC, 47.50 KB, 10 λήψεις, 02 Μαρ 2015 16:38
icon
Έγγραφο DOC, 38.00 KB, 6 λήψεις, 02 Μαρ 2015 16:40
icon
Έγγραφο DOC, 48.50 KB, 17 λήψεις, 02 Μαρ 2015 16:41
icon
Έγγραφο DOC, 38.00 KB, 72 λήψεις, 02 Μαρ 2015 16:42
icon
Έγγραφο DOC, 42.50 KB, 23 λήψεις, 02 Μαρ 2015 16:42